Vývoz do bývalých států SNS

Plánujete vyvážet zboží do zemí SNS (Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Rusku, Tádžikistánu a Uzbekistánu) nebo na Ukrajinu? Neznáte tamní poměry nebo se jich obáváte? Obraťte se nás a my vám ušetříme nejen mnoho starostí, ale určitě i financí.

vlajka SNSFirmy, kterým se podařilo proniknout na výše jmenované východní trhy, dobře ví, že z hlediska obchodu tam lze prodat všechno. Od luxusních a exkluzivních výrobků pro nejbohatší a nejnáročnější zákazníky až po zboží běžné kvality pro nejširší vrstvy spotřebitelů. Tato oblast nabízí nové, obrovské trhy, nicméně jde o trhy poměrně nepředvídatelné, které se značně liší od západoevropských států. Kromě mnoha různých národností a regionálních specifik je nutno počítat s ohromnými vzdálenostmi mezi jednotlivými regiony, nestabilitou zákonodárství, špatnou vymahatelností práva, neprůhledností obchodu, mafiánskými praktikami, vysokou korupcí a ještě větší byrokracií státního aparátu. Specifika těchto východních trhů jsou tak svérázná, že vývozci nemohou využít svých zkušeností z jiných zahraničních trhů. Jedním z prvních zklamání a problémových momentů je komunikace s tamními celníky. A toto je moment, kdy vám nabízíme pomoc přes našeho partnera. Ve spolupráci s vybranými a spolehlivými celními brokery, kteří jsou znalí prostředí, mentality, zvyklostí i předpisů, jsme schopni zorganizovat jak dopravu, tak zejména proclení vašeho zboží v Rusku, zemích SNS a na Ukrajině bez jakýchkoliv problémů, prostojů a finančních ztrát a dodat jej vašemu odběrateli už vyclené v předem domluvených termínech. S tamními celními úřady tak nemusíte komunikovat a nic řešit ani vy, ale ani váš obchodní partner.

Pomůžeme Vám  překonat potíže nejobtížnějšího počátečního období a stabilizovat vaši pozici na těchto trzích. Důvěřujte nám a my Vás přiblížíme k novým možnostem, o kterých jste možná doposud ani nevěděli.