Celní služby

Přeprava a transport je velmi náročný logistický proces a často je podmíněn velmi širokou administrativní a byrokratickou agendou. Tyto agendy se v jednotlivých zemích liší a často jsou podmíněny jazykovou dovedností.
Firma STAMIEL LOGISTIC s.r.o. - mezinárodní doprava Vám v rámci svých služeb nabízí zajištení Celního servisu.