Železniční přeprava

Železniční přeprava je výhodná na vzdálenějších destinacích. Tato přeprava je velmi oblíbená a výhodná zejména při přepravách na Východ ( Kazachstán, Rusko, Uzbekistán atd...).

Zajišťujeme:

  • přepravu vagonových zásilek i nadrozměrných a to včetně připevnění zboží na vagonu
  • kontejnerová železniční přeprava, včetně přistavení kontejneru k nakládce zboží na tahači
  • železniční přeprava „obytných“ kontejnerů , jak standardních rozměrů tak i nadrozměrné nebo atypické konstrukce, a to od dodání jednotlivých kusů až po dodávky velkých projektů
  • zajištění a přeprava kontejnerů „na poslední cestu“
    Jde o odprodej kontejneru ve kterém je zboží přepravováno. Kontejner se stává majetkem kupujícího a nevrací se po vyložení zboží zpět na kontejnerový terminál.  Kontejner musí splňovat podmínky pro přepravu, musí mít platný CSC štítek a revizi. Cena kontejneru se odvíjí od momentální poptávky a nabídky. V případě zájmu zašleme aktuální cenovou nabídku s dodáním kontejneru na místo nakládky zboží.

V současné době stoupá poptávka po železniční přepravě kontejnerů přímými vlaky z Číny. Toto řešení je rychlejší než námořní přeprava a výrazně levnější než přeprava letecká.

Doba přepravy z Číny do Evropy je cca 15-20 dnů. Samozřejmě záleží na místě nakládky kontejneru, svozu na terminál odeslání a následně, po přepravě do Evropy,  na svozu na místo dodání kontejneru. 

Tyto přesuny mohou dobu i cenu přepravy výrazně ovlivnit.

Je také potřeba vzít v úvahu klimatické podmínky, kdy v zimním období klesá teplota výrazně pod bod mrazu a pro některé druhy zboží je pak tato přeprava nevhodná.

Jde o poměrně nový způsob dopravního spojení s Čínou, který  mnoho zákazníků shledává přínosným.