Námořní přeprava

 Námořní přeprava kontejnerů, techniky, technologických celků atd.
 

Zejména do:

  • Kanady
  • Kuwaitu
  • Austrálie
  • Afriky

Zajišťujeme:

  • námořní přepravu kontejnerů zejména z Číny s dodání na požadované místo vykládky zboží
  • přeprava kontejnerů a techniky do Afriky
  • přeprava kontejnerů a zboží do a z USA
  • celolodní zásilky „charterové“ lodě
  • přeprava obytných kontejnerů
  • RO-RO lodě, konvenční lodě…